Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS - Združenje mediacijskih organizacij Slovenije.

Pogoj za vključitev je uspešno zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje.

Opcija: Po dogovoru z naročnikom lahko poteka  osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje in nadaljevalno 50-urno usposabljanje za šolske mediatorje združeno v  enovit 150-urni program. Prednosti:  brezplačna predavanja za  zaposlene v vzgojnoizobraževalni instituciji in za starše otrok, učencev in dijakov ter prilagojena cena izobraževanja.

PROGRAM

  • obseg 50 ur, v kombinaciji online zoom in v živo
  • število udeležencev v skupini: 6 - 10
  • pogoj za vključitev: uspešno zaključeno osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje

KRAJ in DATUM

  • Predviden začetek februar 2023    Kraj: Celje in Ljubljana oz. v  zainteresirani šoli

POTRDILA

Po končanem usposabljanju prejmete:

  • POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem usposabljanju
  • NAZIV ŠOLSKI MEDIATOR

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: usposobljenost za integracijo mediacije v šolsko okolje,  dodelana logistika za umestitev mediacije kot vzgojne metode v kurikul vzgojne institucije, usposabljanje vrstniških mediatorjev,  vodenje šolske in  vrstniške mediacije. 

CENA:  V ceno je vključena publi​kacija Šolska mediacija kot vzgojna dejavnost in priročnik Vrstniška mediacija - gradivo za usposabljanje vrstniških mediatorjev v

  • pravne osebe - 860,00 EUR  (za zaključene skupine cena po dogovoru)
  • fizične osebe - 680,00 EUR
  • nezaposlene osebe, študenti - 550,00 EUR          Op.: V vseh primerih je možno obročno plačilo.

IZVAJALEC programa je Zavod ARSIS, predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev.

Več informacij in podrobnejši program pridobite na osnovi dodatnega povpraševanja.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKE MEDIATORJE