Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS - Združenje mediacijskih organizacij Slovenije.

Pogoj za vključitev je uspešno zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje.

Opcija: Po dogovoru z naročnikom lahko poteka  osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje in nadaljevalno 50-urno usposabljanje za šolske mediatorje združeno v  enovit 150-urni program. Prednosti:  brezplačna predavanja za  zaposlene v vzgojnoizobraževalni instituciji in za starše otrok, učencev in dijakov in prilagojena cena storitve.

PROGRAM

  • obseg 50 ur, v obliki 7 popoldanskih srečanj 1 krat tedensko
  • število udeležencev v skupini: 6 - 8
  • pogoj za vključitev: uspešno zaključeno osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje

KRAJ in DATUM

  • Celje - predviden začetek april 2022   Opcija: Izvedba v zainteresirani VI instituciji.

POTRDILA Po končanem usposabljanju prejmete:

  • POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem usposabljanju
  • NAZIV ŠOLSKI MEDIATOR

CENA (možno plačilo do 5 obrokov)

  • pravne osebe - 600,00 EUR
  • fizične osebe - 450,00 EUR
  • nezaposlene osebe, študenti - 350,00 EUR

IZVAJALEC programa je Zavod ARSIS, predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev.

Več informacij in podrobnejši program pridobite na osnovi dodatnega povpraševanja.