• Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri Združenju mediacijskih organizacij Slovenije - MEDIOS.
  • Program ustreza standardom usposobljenosti za izvajanje mediacije na sodiščih (sodiššču pridružena mediacija).
  • Osnovna 100-urna usposobljenost za mediatorje je pogoj za vključitev v vsa nadaljevalna usposabljanja (družinski, šolski, poslovni mediator)

PROGRAM:  obseg 100 ur, število udeležencev v skupini  do 10.     

                     Program in predmetnik seminarja ⇒ glej spodaj

KRAJ, DATUM in ČAS izvedbe seminarja

CELJE:  

LJUBLJANA: 

POTRDILA:    Po končanem usposabljanju prejmete  POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem programu  ter  NAZIV MEDIATOR. 

CENA:   Plačilo je možno na 3 obroke;  DDV se ne obračuna / 94. členZDDV

  • pravne osebe - (popust za več prijavljenih iz iste organizacije)
  • fizične osebe - 
  • nezaposlene osebe, študenti, upokojenci - 

IZVAJALEC PROGRAMA: Zavod ARSIS, voditeljica in predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev, coachinja