SODOBNO STARŠEVSTVO JE VELIK IZZIV

Vsi starši želimo svojemu otrok le najboljše. Želimo ga vzgajati v zadovoljno in srečno osebnost. To bo zanj največja dota ...

Se vam zdi, da vaši vzgojni pristopi ne učinkujejo vedno najbolje? Ste pomislili, da bi morali nekaj ukreniti pa (še) ne veste kaj in kako? Se vam pogosto dogaja, da vzgojne probleme potisnete na stran v upanju, da so prehodnega značaja?

NAMEN programa oz.  kaj bi lahko pridobili:

 • najprej spoznanja o tem, da je vaš otrok "enkratna" osebnost, zato ga je treba tako tudi voditi,

 • ustvarili si boste jasno sliko, kakšno osebnost želite vzgojiti,

 • spoznali boste učinkovite vzgojne pristope, tehnike in vzorce,

 • spoznali boste pasti sodobnega starševstva in najboljše načine odzivanja nanje, itd.

                                                              PREDAVANJA in SEMINARJI po naročilu na info@arsis.si  ali  041 429 629

SKUPINSKI PROGRAM ZA STARŠE

Vsi starši želimo vzgojiti otroka v zadovoljnega, uspešnega, srečnega človeka. Pri tem pogosto naletimo na različne ovire, ki jih ne znamo  uspešno premoščati in takrat tudi starši potrebujemo pomoč.

Program treninga starševskih veščin omogoča pravočasno prepoznavanje neskladij v vzgoji in ponuja vzorce ustreznih ravnanj staršev. Le primerno vodenje in odzivi staršev v vzgoji omogočajo in ustvarjajo občutke zadovoljstva vsem družinskim članom. Pogoste vsebinske teme:

 • Otrokovo vedenje nam pripoveduje  zgodbo - ji znamo prisluhniti?
 • Otrokov intelektualni razvoj v odnosu z razvojem čustvene inteligence.
 • Prepoznavanje najpogostejših ovir pri vzgoji (vedenjski vzorci, neusklajenosti, odsotnost ustrezne komunikacije ...)
 • Pozitivni komunikacijski in vedenjski vzorci, moč priznavanja in pohvale.
 • Vzgoja k sprejemanju odgovornosti, postavljanje meja v vzgoji, "pozitivni ne".
 • Sodobna digitalna tehnologija kot orodje in pripomoček v vzgoji.
 • ...

INDIVIDUALNI PROGRAM ZA STARŠE

Individualni program je primeren, kadar starši želite več zasebnosti in zaupnosti, več kokretnih pristopov, ki vas vodijo k boljšemu prepoznavanju situacij in podprejo  pri vaših vzgojnih prizadevanjih in dejanjih.